06 Best famous Ram Mandir in India (Everyone must visit)

Ayodhya Ram Mandir, Uttar Pradesh

01

Triprayar Sri Rama Temple, Kerala

02

Kalaram Mandir, Nashik

03

Triprayar Sri Rama Temple, Kerala

04

Ram Raja Temple, Madhya Pradesh

05

Triprayar Sri Rama Temple, Kerala

06

Follow Our Social Media Handle