Let’s Read Some Beautiful Lines Of Hanuman Chalisa That Will Impress Lord Hanuman.

Chopai

Shree Guru Charan Saroj Raj, Nij Man Mukar Sudhari, Barnau Raghuvar Bimal Jasu, Jo dayaku Phal Chari

  • With the dust of Guru’s Lotus feet, I clean the mirror of my mind and then narrate the sacred glory of Sri Ram Chandra, The Supreme among the Raghu dynasty. The giver of the four attainments of life.

Budhi heen Tanu Janike, Sumirow, Pavan Kumar, Bal Buddhi Vidya Dehu Mohi, Harahu Kalesh Bikaar

  • Knowing myself to be ignorent, I urge you, O Hanuman, The son of Pavan! O Lord! kindly Bestow on me strength, wisdom and knowledge, removing all my miseries and blemishes.

Hanuman Chalisa

Jai Hanuman Gyan Guna Sagar Jai Kipis Tihun Lok Ujgaar

Ramdoot Atulit Bal Dhamaa, Anjani Putra Pavansut naamaa.

Mahebeer Bikram Bajrangi, Kumati Nivaar Sumati Ke Sangi.

Kanchan Baran Biraaj Subesaa, Kanan kundal kunchit kesa.

Hath Bajra Aur Dhvaja Birjai, Kandhe Moonj Janeu saage.

Shankar Suvna Kesari Nandan, Tej Pratap Maha Jag Vandan.

Vidyavaan Guni Ati Chatur, Ram Kaj Karibe Ko Atur

Prabhu Charittra Sun ibe Ko Rasiya, Ram Lakhan Sita man basyia.

Sukshma roop Dhari Siyahi Dikhwana, Bikat roop Dhari Lank Jarawa

Bhim roop Dhari Asur Sanhare, Ramchandra Ke kaaj Savare.

Laye Sajivan Lakhan Jiyaye, Shri Raghubir harashi ur laye.

Raghupati Kinhi Bahut Badaai, Tum Mama Priya Bharat Sam Bahi.

Sahastra Badan Tumharo Jas Gaave, Asa kahi Shripati Kanth Laagave.

Sankadik Brahmadi Muneesa, Narad Sarad Sahit Aheesa

Jam Kuber Digpal Jahan Te, Kabi Kabid Kahin Sake Kahan Te

Tum Upkar Sugrivahi Keenha, Ram Miali Rajpad Deenha

Tumharo Mantro Bibhishan Maana, Lankeshwar Bhaye Sab Jag Jaana.

Juug Sahastra Jojan Par Bhaanu, Leelyo Taahi Madhur Phal Jaanu

Prabhu Mudrika Meli Mukha Maaheen, Jaladhi Langhi Gaye Acharaj Naheen.

Durgam Kaaj Jagat Ke Jeete, Sugam Anugrah Tumhre Te Te.

Ram Duware Tum Rakhavare, Hot Na Aagya Bin Paisare.

Sab Sukh Lahen Tumhari Sarna, Tum Rakshak Kaahu Ko Darnaa.’

Aapan Tej Samharo Aapei, Tanau Lok Hank Te Kanpei

Nasei Rog Hare Sab Peera, Japat Niranter Hanumant Beera

Sankat Te Hanuman Chhudavei, Man Kram Bachan Dhyan Jo Lavei.

Sub Par Ram Tapasvee Raaja, Tinke Kaaj Sakal Tum Saaja

Aur Manorath Jo Koi Lave, Soi Amit Jivan Phal Pave.

Charo Juung Partap Tumhara, Hai Parsiddha Jagat Ujiyara.

Sadho Sant Ke Tum Rakhvare, Asur Nikandan Ram Dulare.

Ashta Siddhi Nau Nidhi Ke Data, Asa Bar Din Janki Mata.

Ram Rasayan Tumhare Pasa, Sadaa Raho Raghupati Ke Dasa.

Tumhare Bhajan Ramko Pavei. Janam Janam Ke Dukh Bisravei.

Anta Kaal Raghubar Pur Jai, Jahan Janma Hari Bhakta Kahai.

Aur Devata Chitt Na Dharai, Hanumant Sei Sarva Sukh Karai

Sankat Kate Mitey Sab Peera, Jo Sumirei Hanumant Balbeera

Jai Jai Jai Hanuman Gosai Kripa Karahu Gurudev Ki Naiee

Jo Sat Baar Paath Kar Koi, Chhutahi Bandi Maha Sukh Hoi

Jo Yah Padhe Hanuman Chalisa, Hoy Siddhi Sakhi Gaurisa

Tulsidas Sada Hari Chera, Keeje Nath Hriday Mah Dera.

Chopai

Pavan Tanay Sankat Haran, Mangal Murti Roop. Ram Lakhan Sita Sahit, Hriday Basahu Sur Bhoop

  • O Shri Hanuman, The Son of Pavan, Saviour The Embodiment ofblessings, reside in my heart together with Shri Ram, Laxman and Sita